Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi yaptığı çalışmalarla BREEAM In Use – International kapsamında bu kez “Excellent” sertifikasının sahibi oldu.

Akbatı AVYM,BREEAM In Use – International kapsamında Türkiye’nin “Excellent” seviyesinde sertifikaya sahip en büyük binası olma özelliğini de kazandı.

İlk kez 1990’da İngiltere’de kullanılmaya başlanan, güncel olarak dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method), binaların tasarlanırken, inşa edilirken ve kullanılırken çevreye olan etkilerini en aza indirme çalışmalarını teşvik etmek üzere sertifikalandırılması olarak tanımlanıyor.

Bir binanın ne kadar çevreye duyarlı olduğunun standartlara bağlanarak ölçümünün yapılmasını amaçlayan BREEAM sertifikasyonu sürecinde; var olan binaların enerji, su, malzeme, atık, sağlık ve iç hava kalitesi, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı ve ekoloji konuları, incelemeler yapılarak ölçümleniyor. Ölçümlemelerin ardından her kriterdeki hedefler tespit edilip binanın bu kriterlere uygunluğu ortaya koyuluyor veya standartların altında kalan konular iyileştirilmeye çalışılıyor. Tüm bu işlemlerin sonunda BRE denetçileri denetlemelerini tamamlayarak, sonuçları rapor halinde BRE Global’e iletiyor.