Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan Türk Bayrağı Açıklaması
Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun konut sahibi olmak isteyen tüketicilere faiz desteğinde bulunma esası ile başlattığı reklam kampanyasında, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun arka fonunda Türk Bayrağı kullanılarak kampanya tanıtılmıştı.RTÜK Üyesi Ali Öztunç ise, Ali Ağaoglunun reklamdaki bayrak uygulamasının bayrak kanununa aykırı olduğunu belirterek, konunun incelenerek üst kurul gündemine alınmasını istedi.
RTÜK üyesi Ali Öztunç, Ağaoğlu’nun son reklam filminde Türk bayrağı kullanıldığı gerekçesiyle reklamın yayından kaldırılmasını istedi.Ağaoğlu Şirketler Grubu, reklam kampanyasında Türk Bayrağı kullandığı gerekçesiyle reklam filmini yasaklatma girişimine tepki göstererek şu açıklamada bulundu:”RTÜK üyesi Ali ÖZTUNÇ’un habere konu dilekçesinde de aktardığı üzere, Türk Bayrağı Kanunu’nun 7. Maddesinin 2. Fıkrası : “Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun AMBLEM, FLAMA, SEMBOL VE BENZERLERİNİN ÖN VEYA ARKA YÜZÜNDE ESAS VEYA FON TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE KULLANILAMAZ.” hükmünü içermektedir. Anılan hükümden de açıkça anlaşılacağı gibi, Türk Bayrağı’nın, AMBLEM, FLAMA, SEMBOL VE BENZERLERİNİN ÖN VEYA ARKA YÜZÜNDE ESAS VEYA FON TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE kullanımı yasaklanmıştır. Reklam filmimizde Kanun’un yasakladığı şekilde bir uygulama ve görüntü yoktur.
Yine, habere konu dilekçede sözü edilen Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 18 ve devamı maddelerinde de, Türk Bayrağı’nın reklam filmimizdeki şekilde kullanılmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.”