2018 Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar?

Devletin verdiği hizmet üzerinden aldığı maddi bedele harç diyoruz. Emlak ve gayrimenkul kapsamında kamu kuruluşlarından yapılan işlemlerde ise tapu harcı alınıyor. Tapu harcı, gayrimenkul alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeline deniyor. Tapu harcı yatırılmadığı takdirde tapu işlemleri gerçekleştirilemiyor. 28 Aralık’ta yayımlanan Resmi Gazete’de tahsil edilecek harçlar da belli oldu. Peki, 2018 Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar? Zam geldi mi? Detaylar haberimizde…

TAPU VE KADASTRO HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri için belli müdürlükte harçların ödenmesi gerekiyor. Bu harcı alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemekle yükümlü oluyor.

Tapu ve Kadastro Harçları, 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğ ile 2018 yılında yapılacak tapu ve kadastro işlemlerinden tahsil edilecek harçlar da belli olmuş oldu.

Tebliğe göre 2018’de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilecek.

200 bin TL değerindeki bir evin satışa konu olması durumunda binde 20’ye isabet eden 4 bin TL’nin alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Tapu dairesine ödenmesi gereken bedel toplamda 8 bin TL oluyor.