Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de ilan edilen yeniden değerleme oranı 2018 yılı için belli oldu.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre belirleniyor.

Buna göre yeniden değerleme oranı 2018 yılı için yüzde 14,47 olarak belirlendi. Bu oran aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi içinde uygulanacak.