2018 Deprem Sigortası fiyatları belirlendi. Yürürlüğe giren tebliğ ile deprem sigortası yeni tarife üzerinden yapılacak…

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği ile deprem sigortasının 2018 fiyatları belli oldu.

Buna göre asgari prim tutarı deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olmayacak şekilde belirlendi.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı ise yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 190 TL oldu.

Sigorta bedelinin hesabında kullanılan metrekare bedelleri de değişti. Buna göre çelik, betonarme, karkas yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 890 TL, yığma kagir yapılarda 635 TL, diğer yapılarda ise 310 TL olarak belirlendi.

Maide KARADAĞ YAKOVİDİS/Emlakmetrekare