On Birinci Kalkınma Planı için hazırlıklar başladı. Peki On Birinci Kalkınma Planı ne demek?

Türkiye’nin 2019 ila 2023 yılları arasını kapsayan 5 yılda ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması için ve tüm kesimlerin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması hazırlandı.

11. Kalkınma Planı Vatandaş Anketi, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların 2019-2023 yılları kapsayan 5 yıldaki beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla başlatılan bir anket olarak karşımıza çıkıyor.