Emlak Konut Şile Çavuş arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin birinci oturumu 13 Temmuz’da yapılacak. Arsa üzerinde karma proje yaşama geçirilebiliyor…

Emlak Konut Şile Çavuş’taki arsasını arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkarıyor. İhale “Açık İhale Usulü” ile “Kapalı Zarf Teklif Alma (1. oturum) ve Pazarlık-Açık Artırma (2. oturum)” olarak iki oturum halinde, iki ayrı günde yapılacak.

Emlak Konut Şile Çavuş arsa ihalesinin birinci oturumu 13 Temmuz Perşembe günü saat 14:30’da Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleşecek.

Emlak Konut’un Şile Çavuş mahallesinde yer alan alan arsa toplam 17 bin 933 metrekare büyüklüğe sahip. Arsa 14 bin 895 metrekare tercihli turizm alanı, 3 bin 38 metrekare ise konut+ticaret alanı bulunuyor.

Plan Notlarıyla İlgili Bilgiler:
Tercihli Turizm Alanında (TTA):
• Konut alanı yapılması halinde Emsal: 0.40, ön cepheden minimum 5.00 m., yan cepheden minimum 3.00 m., arka cepheden minimum 4.00 m. çekme mesafeli, ifraz şartları ve blok büyüklüklerinde ise az yoğun konut alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır.
• Turizm alanı yapılması halinde ise; TT2 rumuzlu turizm alanları için getirilen şartlar uygulanacaktır. Emsal: 0.50, Taks: 0.50, Kat Sayısı: 2’yi geçemez. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.

Konut+Ticaret Alanlarında:
• İmar Planında ticaret+konut alanlarında belirtilen yapılaşma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Konut+Ticaret alanlarında perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç), turizm amaçlı pansiyon ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir.
• Ticaret ve Konut+Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (yüksek öğrenim hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu ve Turizm Amaçlı Pansiyon yer alabilir.
• Planda yol boyu konut+ticaret olarak gösterilen yapı adalarında parselin tamamında değil, yoldan cephe alan binanın zemin katında ticari uygulama yapılacaktır.
• Yapılaşma koşulları ayrık nizam, H=4 kat şeklindedir.

Maide KARADAĞ/Emlakmetrekare.com