Atatürk Orman Çiftliği’nin yol güzergahlarına ilişkin hazırlanan imar planları askıya çıkarıldı. Planlar 30 gün sonra askıdan inecek…

Ankara Yenimahalle, Etimesgut ve Çankaya ilçeleri, Atatürk Orman Çitliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde düzenlenen yol güzergahlarına ilişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Onaylı Ankara Etimesgut ve Çankaya ilçeleri, Atatürk Orman Çitliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde düzenlenen yol güzergahlarına ilişkin planlar 28 Haziran 2017 günü askıya çıkarıldı.

Söz konusu planlar 30 gün boyunca Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda askıda kalacak ve 27 Temmuz 2017 günü askıdan inecek.