İç Mimarlık Öğrencileri Bitirme Proje Yarışması için teslim tarihi 5 Ekim 2015.

Amaç
Bu yarışmanın temel amacı; İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencileri arasında tasarım odaklı düşünme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturarak, iletişim ve etkileşim ortamı yaratmaktır. Bu amaç doğrultusunda iç mimarlık eğitiminde yarışmacı bir ortamın oluşturulmasına katkı yapmak hedeflenmektedir. İlki 2012 yılında gerçekleştirilmiş olan İç Mimarlık bitirme projesi yarışmasının her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Katılım Şartları
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrenciler 2014-2015 Güz veya Bahar Yarıyılı diploma / bitirme projeleriyle yarışmaya bireysel olarak katılabilir.

Projelerin Teslimi
Projeler, sergileme kolaylığı açısından, en fazla 2 adet düşey A1[59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano üzerinde teslim edilecektir. Teslim edilecek projeye ait her bir paftanın üst kısmında 3 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x5cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda, 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Bantın sol köşesinde ise “MEKAN2015” ifadesi yer alacaktır. Projelerin paftalarıyla birlikte “Kimlik Zarfı” ve “CD” teslim edilecektir. Kapalı ve içini göstermeyen A4 boyutundaki kimlik zarfının sağ üst köşesinde yarışmacının belirlemiş olduğu ve projeye ait her bir paftada da yer alan beş rakamdan oluşan rumuz yazılı olmalıdır. Yarışmaya katılan projelerin yayınlanabilmesi ve dijital ortamda saklanabilmesi amacıyla sunum paftalarının psd, pdf, jpg formatlarında kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim ve soyisminin yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı” nın içerisinde teslim edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ
Danışman Jüri Üyeleri

Sıddıka Semahat Demir
Doğan Zafer Ertürk
Mehmet Şener Küçükdoğu
Rengin Küçükerdoğan
Gülay Usta
Banu Manav
Taner Güntekin

Asil Jüri Üyeleri

Hasan Şener
Tarık Örgen
Meltem Eti Proto
Burçin Cem Arabacıoğlu
Ervin Garip
Alp Nuhoğlu
Levent Çırpıcı

Yedek Jüri Üyeleri

Özge Cordan
Kadir Uyanık

Raportörler

Handan Güzelci
Ali Kemal Terlemez
Orkan Zeynel Güzelci

Ödüller
1.Ödül : 4000 TL, Plaket
2.Ödül : 2500 TL, Plaket
3.Ödül : 2000 TL, Plaket
Mansiyon : 1500 TL, Plaket
Mansiyon : 1500 TL, Plaket
Mansiyon : 1500 TL, Plaket

Takvim
Yarışma İlanı: 25 Ocak 2015
Projelerin Teslimi: 5 Ekim 2015
Kargo Teslimi: 7 Ekim 2015
Jüri Değerlendirmesi: 19 Ekim 2015
Sonuçların İlanı: 22 Ekim 2015
Ödül Töreni ve Kolokyum: 2 Kasım 2015