Ümraniye ve Ataşehir arasında gelişmekte olan finans merkezi bölgesinde, tasarlanan DRS Ofis, çalışan bireylerin ofis alışkanlıklarını modernleştirerek kurmaya hazırlanıyor.
Mimar Serter Karataban’ın kurucusu olduğu TeamFores Mimarlık tarafından tasarlanan DRS Ofis, modern bir planlama ile alışılmışın dışında bir mekan alternatifi fikri sunuyor.Bu doğrultuda ilk göze çarpan masa bazlı çalışma sisteminden çok, paylaşıma yönelik ekip çalışması yapılanmasına uygun ofis çözümlerinin sunulması oluyor. Ayrıca DRS Ofis’te değişen ofis sistemleri sorgulanarak sosyal fonksiyonların şekillenmesine ve gelişmesine olanak tanınmış böylece çalışanları için de sosyal alan yaratılmış.Bunun için de çalışma mekanları ile düşeydeki sirkülasyon aksı birbirinden koparılarak bir geçiş mekanı oluşturulmuş ve bu mekanlar hem yapının hem de çalışanların nefes alabileceği ve iletişim kurabileceği açık bahçeler olarak düzenlenmiş alanlar yaratılmış.

Diğer yandan projenin TEM otoyolunun Anadolu-Avrupa yönünde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne bağlantı yolunun hemen yanı başında yer alması ve ofis katlarının her birinin birbirinden farklı firmalar tarafından kullanılabilmesi projeyi daha da çekici hale getiriyor.
Mimar Serter Karataban, DRS Ofis’i, “Kullanıcılarının çalışma mekanlarıyla bağ kurmasına olanak tanıyan ve planlama organizasyonunda, esnek ve yalın fonksiyonellik anlayışının benimsendiği modern bir proje”, olarak vurguluyor.