Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik 23-24 Şubat tarihlerinde Kayseri’de KCETAŞ toplantı salonunda yapılacak.

Kent Tartışmaları
KAVRAM VE KAPSAM
Günümüzde YENİ-DEN; kentler, planlama-yaklaşımları, yöntemleri, paydaşları ve gelişim yönleri çok boyutlu olarak tartışılmaktadır. Kentlerin yeniden planlanması, dönüşüm kararları ile plandan bağımsız, piyasa süreçleri odaklı alınan kararlar ile geleceğe yön verecek değişimlerin yaşanması bu tartışmalar içerisinde yer almaktadır. Planlamada etkin mekanizmaların, tasarım süresinin/sürecin içinde yer alan bütün paydaşlar ile tartışılarak, kentin geleceğinde etkin olunması ve şeffaf bir platform oluşturulması “Kent Tartışmalarının” çıkış noktası olmuştur. Bu bağlamda kentlerin dünya genelinde özellikle “rekabetçilik”, “yatırım çekme”, “marka kentler”, “kentsel pazarlama” gibi kavramlar ve stratejiler sonucu YENİ-DEN keşfedilerek biçimlenen mekânsal dönüşümlerinin irdelenmesini hedefleyen paneller ve çalıştaylar “Kent Tartışmaları” başlığı adı altında irdelenecektir. 20. yy başında kentlerin geleceğinin tasarlandığı bakışı açısın günümüzdeki yapısı, uygulama alanları ve sonuçları da etkinlik kapsamında değerlendirilecektir.

Etkinlik “Yeni-den Kent” ve “Kayseri-Kentlerin Geleceği” olmak üzere iki temel başlık altında düzenlenecektir. İlk gün “Yeni-den Kent” teması altında iki oturum yapılacaktır. İlk oturumda kentler, kent planlaması ve kentsel dönüşüm teorik kapsamda uzmanlar tarafından irdelenecektir.

İkinci oturumda ise güncel yaklaşımlar ve uygulamalar etkin görev alan aktörler tarafından değerlendirilecek, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinden tartışılacaktır. İkinci gün ise “Kayseri-Kentlerin Geleceği” teması altında planlı ve plansız olarak öngörülemez bir biçimde büyüyen ve değişen kent mekânları ele alınacaktır. Bu oturumda özellikle Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının, yatırımcıların kente bakış açılarının, planlamanın hukuksal boyutunun ve kent plancılarının gelecek öngörülerinin tartışılacağı, özellikle odak olarak ta Kayseri’nin geleceğinin değerlendirilecektir.

Etkinlik Kayseri’nin gelişiminin, değişiminin bütün aktörleri ile tartışılacağı çalıştay ile tamamlanacaktır. Kayseri özelinde gerçekleşecek çalıştayda, ekonomik ve kültürel açılardan Anadolu coğrafyasında etkin olan, demografik açıdan hızla büyüyerek değişen Kayseri kentinin gelişimindeki etkin paydaşlar ile konusunda uzman kişileri bir araya getirerek, kentlere dair gelişmeleri bilimsel bir platformda, objektif bakış açısıyla, toplumun her kesimini gözeterek değerlendirilmesi ve beyin fırtınası yapılması amaçlanmaktadır.

PROGRAM
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
13:00 – 13:15 AÇILIŞ
Mustafa Çelik (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı)
Eda Velibaşoğlu (Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı)

13:15 – 14:00 TEMATİK SUNUM
Uğur Tanyeli- “Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Ahlaki ve Demokratik Olamaz”

14.00 – 16.00 YENİ-DEN KENT “1
Korhan Gümüş (Moderatör)
Sezai Göksu
Hatice Kurtuluş
Hakkı Yırtıcı

16.00 – 16.45 Soru – Cevap & Kahve Molası

17.00 – 19.00 YENİ-DEN KENT “2
Koray Velibeyoğlu (Moderatör)
Hüseyin Kahvecioğlu
Mehmet Nazım Özer
Necati Uyar

19.00 – 19.30 Soru-Cevap

24 ŞUBAT 2015 SALI
10.00 – 12.30 KENTLERİN GELECEĞİ: KAYSERİ
Faruk Göksu (Moderatör)
İlhami Akkum
Veli Böke
A. Erdem Erbaş
Eda Velibaşoğlu

12.30 – 13.00 Soru-Cevap

13.00 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 18.00 KAYSERİ KENT ÇALIŞTAYI
Sunum
Neşe Yılmaz Bakır
Hikmet Eldek
Faruk Göksu (Moderatör)
Aktörlerin Buluşması – Beyin Fırtınası
Katılımcılar: Belediyeler, Üniversiteler, STK, Kent Konseyi, Kalkınma Ajansı, Müteahhitler Birliği, İl Koordinasyon Kurulu, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Üyeler

Arkitera