Genellikle bir tepe üzerinde bulunan, çevresi surla çevrili, içinde sarayın, önemli yapıların ve tapınakların yer aldığı yer olarak da bilinen Akropol nedir?

Akropol eski Yunan kent devletlerinde, genellikle bir tepe üzerinde bulunan, çevresi surla çevrili, içinde sarayın, önemli yapıların ve tapınakların yer aldığı iç kaledir. Yunanistan’da medeniyetlerin doğduğu yer olarak kabul edilir.

Akropol eski yunan’da yüksekte ve korunulması kolay bir yerde yapılan iç kaleye verilen addır.

Erişilemez ya da çok yüksekte olmakla birlikte, çok rahat savunulabilecek tepe için antik çağlarda kullanılan bir terimdir.

Bugün akropol denilince, özellikle Atina Akropolü akla gelirse de Anadolu’da bulunan Eski Yunan kentlerinde de akropol vardır. Örneğin Bergama, Sardeis, Assos gibi.

Akropol Müzesi Yunanistan’daki Atina Akropolü’nün üzerinde yer alan müze. 1878’de kuruldu. Akropolün antik görünümünü bozmamak için müze yer altma yapıldı. Yüzeyden çok az bir bölümü görülür. Müzede daha çok Akropol’de ele geçirilmiş olan eserler sergilenmektedir. 1958’de yeniden düzenlenen müzede, Parthenon, Erekhtheion ve Athena Nike Tapınağı’na ait eserler ile arkaik çağa ait kuros (genç erkek) ve kore (genç kız) heykelleri dikkati çeker.